DaBU Repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabsmøde 2020
12. september 2020

Det udskudte DaBU repræsentantskabsmøde bliver afviklet lørdag 12. september 2020 i Rosborghallen i Vejle. Nærmere information om tidspunkt og program følger.

DaBU bestyrelse havde grundet corona-situationen udsat repræsentantskabsmødet planlagt 17. maj 2020, på Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Læs informationen.

DaBU repræsentantskabsmødemappe 2020 kan hentes HER

NB: Bemærk at repræsentantskabsmødet ikke afholdes på den dato, som er nævnt i den udsendte repræsentantskabsmødemappe.

Eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal i henhold til DaBUs love
være skriftligt motiveret og modtaget af bestyrelsen senest 4 uger inden repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabsmøde 2019

Referat fra DaBU repræsentantskabsmøde 2019 kan ses her
Repræsentantskabsmødemappe 2019 kan ses her
Invitation til DaBU repræsentantskabsmøde 2019 kan ses her

Repræsentantskabsmøde 2018

Referat fra DaBU repræsentantskabsmøde 2018 kan ses her
Repræsentantskabsmødemappe 2018 kan ses her
Invitation til DaBU repræsentantskabsmøde 2018 kan ses her