DABU repræsentantskabsmøde 2020

Ny dato: 12. september 2020 – tid og sted følger.

Bestyrelsen kunne ved seneste møde fastsætte ny dato for DaBU repræsentantskabsmøde, der bliver lørdag den 12. september.
Repræsentantskabsmødet var ellers varslet og planlagt til 17. maj, men blev tidlig i foråret udskudt grundet corona. Bestyrelsen ser frem til efter sommeren at kunne samle alle klubberne til et fysisk møde.
Nærmere Information om tidspunkt og sted følger.

Supplerende information fra DaBUs bestyrelse:
I forbindelse med udsendelse af repræsentantskabsmødemappen:

Bemærk at repræsentantskabsmødet ikke afholdes på den dato, som er nævnt i den udsendte repræsentantskabsmødemappe.

DaBUs bestyrelse orienterede i mail den 20. april 2020 om udsættelse af det varslede repræsentantskabsmøde, planlagt til afholdelse den 17. maj 2020, som følge af den ekstraordinære situation med corona-virus i Danmark.

Fuldmagt vil blive udsendt til klubberne på mail og uploadet her på siden samtidig med oplysning af ny dato for afholdelse af repræsentantskabsmødet.

DaBU repræsentantskabsmødemappe kan hentes <her>