Boksestævne

Skal du holde et boksestævne, så er her en kort gennemgang af hvad du skal være opmærksom på.

 • Ansøg om hal/lokale ved respektive ejere/kommune – i god tid.
 • Søg stævnetilladelse min. 4 uger før. Stævneansøgning med relevante oplysninger sendes til DaBU’s stævneansvarlige (Finn Bryhl finnbryhl@https://test.dabu.dk), se stævnetilladelse på DaBU’s hjemmeside.
 • Søg polititilladelse hos den stedlige politimester (ansøgningsskema på DaBUs hjemmeside)
 • Sørg for eventuel indkvartering af udenlandske/udenbys boksere og ledere.
 • Meddel DaBU øst eller vest om opnået stævnetilladelse, for udtagelse af officials – Husk at oplyse, hvis gæstende team selv har dommere eller kampledere med.
 • Bestil læge – aftal prisen på forhånd. Arrangerende klub står selv for denne udgift.
 • Sørg for eventuel godkendelse af både nye og gamle startbøger – husk at være i god tid.
 • Dokumenter downloades fra DaBUs hjemmeside, under ”Skemaer og blanketter”
 • Præmier og graveringer bestilles i god tid.
 • Bestil forplejning til officials (Kaffe/vand – sandwich el.lign.)
 • Arbejdsfordelingsliste: Arbejdsopgaver fordeles, arbejdsliste udfyldes og relevante informeres